Aktualności

24 listopada 2020
Przekształcenie Spółki cywilnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozpoczęliśmy kolejny proces przekształcenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej
20 listopada 2020
Świadczenie pielęgnacyjne a prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Kolejna regulacja dotyczą zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego nie została do chwil obecnej dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt SK 2/17 (Dz.U.2019.1257), który to wyrok obowiązuje od dnia 9 stycznia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny uznał Art. 17 ust. 5 pkt lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych, za niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co w konsekwencji doprowadziło do

Czytaj więcej
16 lipca 2020
Przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę z o.o. Spółkę komandytową

Zakończone przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej
23 kwietnia 2020
Świadectwo Ochronne na znak towarowy

Wygrana przed Urzędem Patentowym po sprzeciwie

Czytaj więcej
21 kwietnia 2020
Subwencje PFR / Tarcza Finansowa (Polski Fundusz Rozwoju) - Doradztwo

Pomoc z subwencji dotyczy Mikroprzedsiębiorców, Małych i Średnich przedsiębiorców (MŚP) i Duże firmy !

Czytaj więcej
1 kwietnia 2020
Tarcza Antykryzysowa - nowe usługi

Nowe usługi dla przedsiębiorców Tarcza Antykryzysowa

Czytaj więcej
16 marca 2020
Praca Zdalna

Kancelaria - Praca zdalna

Czytaj więcej
1 stycznia 2020
Życzenia Noworoczne

Wszystkim naszym Klientom,, życzymy wszelkiej pomyślności w zamierzonych działaniach, planach i inwestycjach. Szczęśliwego Nowego Roku 2020!!

Czytaj więcej
17 grudnia 2019
Świadectwo Ochronne na znak towarowy słowno-graficzny

W dniu dzisiejszym, odebraliśmy świadectwo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny, które przekazujemy naszemu Klientowi, życząc owocnego rozwoju marki Door.  

Czytaj więcej