Przekształcenie Spółki cywilnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Miło nam poinformować, że tym razem do grona podmiotów, którym świadczymy usługi związane z przejściem procesu przekształcenia podmiotowego, dołącza podmiot świadczący usługi medyczne na terytorium Polski.

Płynnie przeprowadzamy wspólników spółki cywilnej przez cały etap przekształcenia, doradzając i sporządzając wymagane prawem dokumenty. 

Udostępniamy na początku drogi prowadzącej do przekształcenia - opracowany przez Kancelarię - autorski projekt wszystkich etapów przekształcenia, zawierający szczegółowo rozpisane kroki, których wspólne zrealizowanie, gwarantuje płynną zmianę struktury prawnej przekształcanej Spółki cywilnej.

Każda struktura przedsiębiorców jest inna - dlatego potrzebna jest fachowa wiedza, aby skutecznie i płynnie zorganizować działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Planowany wpis przekształcenia ustaliliśmy z Przedsiębiorcą na pierwszy dzień roboczy nowego roku - t.. 4.01.2021 - pozostajemy w kontakcie z Sądem, aby w sposób płynny zapewnić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.