Blog

Ostatnio dodane

26 października 2021
NIE ŁACZY NAS JUŻ NIC…PRÓCZ MAJĄTKU. Czyli kilka uwag na temat tego jak podzielić majątek wspólny przed rozwodem.

W polskim systemie prawnym podstawowym ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, który powstaje z mocy ustawy – a zatem automatycznie – z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Do powstania takiej wspólności (wspólności ustawowej) nie dochodzi w sytuacji gdy przyszli małżonkowie spiszą przed wstąpieniem w święty związek małżeński umowę majątkową małżeńską (zwaną „intercyzą” – prawda, że straszne słowo?), na mocy której powstanie między nimi inny ustrój majątkow

Czytaj więcej
20 października 2021
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – czyli jak można nie płacić ZUSu?

W ostatnich miesiącach znów do łask wracają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli spółki kapitałowe, w których wspólnicy łączą się, dążąc do osiągnięcia wybranego celu gospodarczego. Stało się tak na skutek zmian w prawie, nakładających CIT na spółki komandytowe, które w ostatnich latach były prawdziwym hitem. Planowane zmiany podatkowe, które wprowadzić ma zapowiadany hucznie Polski Ład, mogą doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na funkcjonowanie spółek z o.o. w obrocie gospodarc

Czytaj więcej
19 października 2021
Czy logując się na cudze konto na facebooku popełniasz przestępstwo? Czyli odpowiedzialność karna za bezprawne uzyskanie informacji.

Każdy z nas słyszał kiedyś o tajemnicy korespondencji. Mamy świadomość tego, że czytanie cudzej korespondencji jest zachowaniem nagannym i nieetycznym. No dobrze, ale co dzieje się gdy jednak odczytamy korespondencję nie przeznaczoną dla nas? Wyrzuty sumienia i nieunikniona awantura z właściwym adresatem korespondencji, to nie jedyne negatywne konsekwencje wiążące się z nieetycznym zachowaniem. Naruszając tajemnice korespondencji, łamiemy bowiem nie tylko normy moralne ale i prawne.

Czytaj więcej