Świadectwo Ochronne na znak towarowy słowno-graficzny

Do naszej Kancelarii zwrócił się Przedsiębiorca, który rozwijając swoją markę własną, chciał zastrzec logo swojej firmy. Po przyjęciu zlecenia, niezwłocznie rozpoczęliśmy proces rejestracji. Procedura weryfikacji dokumentów przez Urząd Patentowy RP włącznie z okresem sprzeciwowym trwała 10 miesięcy. Po zakończeniu procedury odebraliśmy z Urzędu Patentowego świadectwo ochronne na znak towarowy firmy Door z Proszówek.