https://www.traditionrolex.com/31
Prawo administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE.   

Jako jedna z nielicznych kancelarii adwokackich naszego regionu, oferujemy naszym Klientom wszechstronną pomoc w zakresu prawa administracyjnego, obejmującą zarówno reprezentację Klienta w postępowaniu administracyjnym, jak również wsparcie w przygotowaniu i pozyskiwaniu dokumentów. Oferta nasza dotyczy następujących gałęzi prawa administracyjnego:

  1. Prawo budowlane (pomoc w uzyskaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, reprezentacja w sprawach związanych z uchwaleniem i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, pomoc w uzyskaniu renty planistycznej, pomoc w legalizacji samowoli budowlanej, przygotowywanie odwołań od decyzji z zakresu prawa budowlanego oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie przed sądami administracyjnymi),
  2. Gospodarowanie nieruchomościami (pomoc w uzyskaniu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, wykup nieruchomości przez bądź od Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego, pozyskiwanie odszkodowań za ograniczenia w prawie gospodarowania nieruchomością),
  3. Pomoc w uzyskiwaniu zgody na zakup nieruchomości przez cudzoziemców,
  4. Pomoc w postępowaniach dotyczących potwierdzenia czy uzyskania obywatelstwa polskiego,
  5. Pomoc w postępowaniach związanych z reprywatyzacją czy mieniem zaburzańskim,
  6. Pomoc w innych dziedzinach prawa administracyjnego w tym w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń, zaskarżania aktów prawa miejscowego, prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego, prawa ochrony środowiska.