https://www.traditionrolex.com/31
RODO - WITECKA, KRAWCZYK & WSPÓLNICY - Kancelaria Adwokacka : Adwokat radca prawny Tarnów

RODO

KDP Kancelaria Adwokacko - Radcowska Witecka, Krawczyk & Wspólnicy sp.k.

1. świadczy usługi oceny zgodności procesu przetwarzania danych osobowych w Firmie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz prawidłowości implementacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Wymóg cykliczności sprawdzeń i przeglądów dokumentacji wynika wprost z w/w przepisów prawa - art. 24 ust. 1 art. 32 ust. 1 lit d.

Wynagrodzenie od 6.000,00 zł + VAT. 

2. świadczy usługi związane z dostosowaniem istniejącej dokumentacji i procedur w Firmie do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz prawidłowości implementacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wynagrodzenie do indywidualnego ustalenia, w zależności od wyników ustalenia stopnia zgodności posiadanej dokumentacji i procedur w związku z przeprowadzonymi działaniami jak w pkt 1. 

3. świadczy usługi związane z pierwszym wdrożeniem procedur związanych z ochroną danych osobowych w Firmie w myśl:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Wynagrodzenie od 2.500 złotych + VAT

4. Usługi powyższe, mogą być świadczone również w formie abonamentowej, przy miesięcznej opłacie od 2.000,00 zł + VAT. 

 

Zapraszamy do kontaktu