https://www.traditionrolex.com/31
Upadłość konsumencka na każdą kieszeń? Czyli ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? - WITECKA, KRAWCZYK & WSPÓLNICY - Kancelaria Adwokacka : Adwokat radca prawny Tarnów

Upadłość konsumencka na każdą kieszeń? Czyli ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

MATEUSZ KRAWCZYK

Wspólnik 

Radca prawny - nr wpisu: KR-4645

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w kancelariach radcowskich i adwokackich w Tarnowie oraz pracując na rzecz Zespołu Radców Prawnych UJ.

W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz prawo cywilne.

W spółce prowadzi bieżącą obsługę firm oraz procesy sądowe.

Tel: 576 629 999

Upadłość konsumencka na każdą kieszeń? Czyli ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która może sprawić, że dłużnik otrzyma „nowe życie”. Dzieje się tak ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym nierzadko dochodzi do całkowitego umorzenia długów upadłego. Nie powinien więc dziwić fakt, że po uproszczeniu przepisów dotyczących postępowania upadłościowego, staje się ono coraz bardziej popularne. Do końca sierpnia 2021 roku ogłoszono aż 12.198 upadłości konsumenckich[1], czyli znacznie więcej niż w roku poprzednim. Obecnie, aby ogłosić upadłość konsumencką muszą zachodzić jedynie dwie przesłanki. Po pierwsze, dłużnik nie może posiadać statusu przedsiębiorcy. Po drugie, dłużnik musi być niewypłacalny. Ale czy to wszystko? Czy naprawdę tak prosto jest otrzymać czystą kartę i zacząć życie od nowa bez długów? Przecież wszystko kosztuje, nie ma nic za darmo, więc otrzymanie drugiej szansy w życiu też musi kosztować, czyż nie? Pojawia się więc pytanie, ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

I. Czy koniecznym jest uiszczenie zaliczki na wydatki?

Zasadą jest że osoba składająca wniosek o ogłoszenie upadłości jest zobowiązana do uiszczenia zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości[2]. Zaliczka jest określona w sposób ryczałtowy i stanowi równowartość jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Zaliczka obecnie wynosi 5.370,64 zł[3]. To nie jest mała kwota i stanowi jedynie początek wydatków koniecznych do poniesienia w postępowaniu upadłościowym. Czy konsument musi więc być gotowy na zapłatę tak znacznej zaliczki? Na szczęście nie, ponieważ przepisy o upadłości konsumenckiej wprowadzają wyjątek od wskazanej powyżej zasady. Konieczność uiszczenia zaliczki powstaje tylko wtedy, gdy wniosek o ogłoszeniu upadłości wniesie wierzyciel[4]. Powyższe oznacza, że jeżeli z wnioskiem występuje sam dłużnik, nie ma on obowiązku uiszczania zaliczki na wydatki, co czyni postępowanie dużo tańszym i przystępnym dla dłużnika.

II. Czy majątek dłużnika musi wystarczyć na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego?

Kolejną zasadą postępowań upadłościowych jest to, że majątek niewypłacalnego dłużnika powinien wystarczyć co najmniej na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego oraz pokrycie części długów. Jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na powyższe wydatki, sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości[5]. Ponadto sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony np. hipoteką lub zastawem w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania[6]. Czy powyższe oznacza, że przykładowo, dłużnik którego jedynym składnikiem majątku jest dom rodzinny o wartości 300.000 zł, obciążony na rzecz banku hipoteką o wartości 300.000 zł, nie może ogłosić upadłości z tego względu że jego majątek nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego? Na szczęcie tak nie jest, ponieważ ustawodawca przewidział kolejny wyjątek od reguły w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej. Obecnie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może zostać oddalony z uwagi na ubogość majątku dłużnika, jeżeli wniosek został złożony przez samego dłużnika[7].

III. Kluczem do sukcesu jest dobrze sporządzony wniosek o ogłoszenie upadłości!

Mając na uwadze powyższe rozważanie, należy stwierdzić, że postępowanie upadłościowe konsumenckie w zasadzie jest nieodpłatne (opłacie sądowej w wysokości zaledwie 30 zł  podlega jedynie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości). Nawet osoby nieposiadające żadnego majątku, mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, licząc na umorzenie długów. Odpowiadając na tytułowe pytanie – tak, upadłość konsumencka jest na każdą kieszeń, jako że postępowanie upadłościowe jest prowadzone nieodpłatnie. Powyższe nie oznacza natomiast, że postępowanie upadłościowe jest proste. Kluczem do sukcesu jest  bowiem poprawnie i rzetelnie skonstruowany wniosek o ogłoszenie upadłości, co jest kwestią niezwykle złożoną.

Na zakończenie oragnę Was zaprosić do śledzenia naszego bloga, w tym artykułów, w których szczegółowo będziemy objaśniać kwestie związane z postępowaniem upadłościowym. Ponadto, w przypadku wątpliwości lub potrzeby pomocy w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, zapraszam do kontaktu.

 

[1] https://www.coig.com.pl/lista-upadlosci-firm.php

[2] Art. 22a Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe

[3]Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2020 r.

[4] Art. 4912ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe

[5] Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe

[6] Art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe

[7] Art. 4912 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe