https://www.traditionrolex.com/31
Upadłość także dla byłych przedsiębiorców - WITECKA, KRAWCZYK & WSPÓLNICY - Kancelaria Adwokacka : Adwokat radca prawny Tarnów

Upadłość także dla byłych przedsiębiorców

DOMINIK LIZAK

Współzałożyciel Kancelarii,

Prawnik - doświadczenie zawodowe od 2009 roku.

W sferze zainteresowań i specjalizacji leży szeroko pojęte prawo gospodarcze i handlowe, w tym procesy tworzenia spółek, przejęć, przekształceń, doradztwa w inwestycjach kapitałowych.

W Kancelarii prowadzi bieżącą obsługę firm w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego.

Tel: 14 639 08 40

Upadłość także dla byłych przedsiębiorców

Wprowadzone przez rząd rozwiązania, pozwalają na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości także byłym przedsiębiorcom, czyli osobom, które nie prowadzą już działalności gospodarczej, a ich zadłużenie powstało w zakresie prowadzonej ówcześnie działalności gospodarczej. Ważne, aby dług który na nich ciąży, nie był związany z ich nieprawidłowym zachowaniem – brakiem staranności, rozrzutnością, celowością, świadomością działania. Ważnym jest także, że osoba taka - nie ma możliwości regulowania swoich zadłużeń od co najmniej 3 miesięcy - wówczas aktywuje się możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej.

Przy każdym wniosku najwięcej wysiłku wymaga zgromadzenie dokumentów i dokładnych informacji o aktualnym zadłużeniu. Osoba zainteresowana ogłoszeniem upadłości, musi przygotować informacje o wysokości swojego zadłużenia (także z zakresu działalności gospodarczej), jak również powinna określić, jakie roszczenia sama posiada wobec podmiotów z którym współpracowała.

Jeżeli dojdzie do ogłoszenia upadłości przez sąd, co jest prawdopodobne, syndyk zdecyduje, jakie rozwiązanie dla upadłego wybrać, tj. czy będzie to ustalony na 36 miesięcy plan spłaty (najbardziej prawdopodobne), umorzenie zobowiązań lub warunkowe umorzenie zobowiązań (bardzo mało prawdopodobne), czy też w końcu będzie to układ z wierzycielami (prawdopodobne, jednak zależne od woli upadłego oraz wielkości jego majątku, a także od zgody wierzycieli).

Przy wyborze jednego z powyższych rozwiązań, w tym w razie ustalenia planu spłaty - określając wysokości rat, syndyk weźmie pod uwagę wysokość zarobków upadłego, jego zdolność do pracy, wysokość kosztów utrzymania, zdrowie, osoby pozostające na jego utrzymaniu.

Syndyk będzie także ustalał, na jakim etapie jest wspomniana powyżej restrukturyzacja i jaki ma to wpływ na Upadłego.