Wygrana w I instancji z Zus

Samozatrudniony Przedsiębiorca pozostający jednocześnie pracownikiem w innej firmie, opłacał należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z własnej działalności, jak również składki odprowadzane były zgodnie z prawem przez pracodawcę. Przez okres 18 lat organ rentowy - pozostawiał reprezentowaną przez nas osobę w przekonaniu - zaliczenia składek z obu tytułów do kapitału początkowego - aby następnie w dniu przejścia na emeryturę, wykluczyć niespełna 3 letni okres składkowy i wyliczyć niższą emeryturę, a także powołać się na przedawnienie i nie zwrócić nadpłaconych przez przedsiębiorcę składek.

Dzięki zaangażowaniu naszej Kancelarii i pracy mec. Justyny Cybulskiej Klient uzyskał zamierzony cel i ZUS musi skorygować swoją błędną decyzję.

Wyrok uprawomocnił się.