Newsletter 1/2022 najnowsze zmiany w prawie

  1. Zmiana w zakresie zakazu handlu w niedzielę i święta.

Od 1 lutego 2022 roku wejdą w życie nowe przepisy, które likwidują najczęściej wykorzystywane możliwości omijania zakazu handlu w niedziele i święta. Sklepy, które dotąd wykorzystywały zwolnienia z tego zakazu (w szczególności zwolnienie przewidziane dla placówek pocztowych) będą musiały zrezygnować z tej praktyki albo wykazać (w formie specjalnej ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży), że co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej pochodzi z usług pocztowych.

Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

  1. Zmiana stawek VAT w kasach fiskalnych.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku niektórzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych. Podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których Tarcza 2.0 wprowadza obniżki stawek VAT (żywność, nawozy i paliwa) i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach. Zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%, tj. mięso i ryby oraz przetwory z nich; produkty mleczarskie; warzywa i owoce i przetwory z nich; zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze; niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne). Ustawa nadto wprowadza: obniżkę stawki VAT na paliwa – do 8 procent; obniżkę VAT na gaz – do 0 proc; obniżkę VAT na prąd i ciepło – do 0 proc; obniżkę VAT na nawozy – do 0 proc.

Tzw. Tarcza Antyinflacyjna 2.0