Przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę z o.o. Spółkę komandytową

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XII Gospodraczy dokonał wpisu przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową. 

Zakończyliśmy tym samym z sukcesem transformację podmiotową, rozpoczętą w marcu bieżącego roku,

a która to składała się z kilku następujących po sobie etapów:

1. Zastosowanie procedury mdr wdrożonej w Spółce,

2. Załżenie Spółki z o.o. mającej pełnić rolę komplementariusza w Spółce komandytowej,

3. Wymiana udziałów pomiędzy wspólnikami,

4.  Sporządzenie dokumentów związanych z przekształceniem t.j.:

a) planu przekształcenia

b) oświadczenia o przekształceniu

c) projektu umowy spółki komandytowej

d) właściwej dokumentacji finansowej

5. Zawiadomienie wspólników o przekształceniu,

6. Powzięcie uchwał w sprawie przekształcenia zaprotokołowanych przez Notariusza,

7. Sporządzenie formularzy - rejstracji Spółki przekształconej w KRS

8. Sporządzenie obwieszczenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego i pozostałych dokumentów. 

 

Wspólnikom gratulujemy decyzji i życzymy powodzenia w dalszych etapach sukcesji tego prężnie działaljącego Przedsiębiorstwa Rodzinnego.