https://www.traditionrolex.com/31
Mariusz Przywara - komandytariusz - Zespół - WITECKA, KRAWCZYK & WSPÓLNICY - Kancelaria Adwokacka : Adwokat radca prawny Tarnów

Mariusz Przywara - komandytariusz

Studia Ekonomiczne ukończył w 2001 roku, studiując na Uniwersytecie Pedagogicznym i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doświadczenie zdobywał w Spółkach prawa handlowego, aby w 2006 roku rozpocząć świadczenie usług doradczych na własny rachunek. Nieprzerwanie przez 12 lat prowadzi negocjacje, mediacje, pomoc doradczą w odzyskiwaniu należności oraz pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.

W sferze zainteresowań pozostawia doradztwo w zakresie zarządzania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Klientom spółki zapewnia swój udział w negocjacjach trudnych kontraktów i porozumień jak i wsparcie w mediacji i polubownym rozwiązywaniu sporów.