https://www.traditionrolex.com/31
Inne sprawy

INNE SPRAWY

Mottem naszej działalności jest wszechstronność. Dlatego staramy się znaleźć rozwiązanie dla każdego przedstawionego nam problemu i wciąż doskonalić naszą wiedzę a jednocześnie poszerzać ofertę. Z uwagi na dobre i bliskie relacje z doradcami podatkowymi, brokerami ubezpieczeniowymi, doradcami patentowymi i przedstawicielami innych branż, konsultujemy każde zagadnienie z profesjonalistami, dając naszemu Klientowi najpełniejsze i najlepsze rozwiązanie.

Oprócz spraw przedstawionych w pozostałych zakładkach zajmujemy się też:

  1. Prawem podatkowym (udział w postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych przygotowywanie opinii, odwołań i skarg na decyzje podatkowe, restrukturyzacja zobowiązań podatkowych),
  2. Prawem wieczystoksięgowym (zgłaszanie  wniosków o wpis do ksiąg wieczystych, sprostowanie wpisu, wykreślenie wpisu),
  3. Dochodzeniem odszkodowań za opóźniony lot, odszkodowań od firm turystycznych za uchybienia w organizacji imprez wyjazdowych,
  4. Dochodzeniem roszczeń od funduszy inwestycyjnych.