https://www.traditionrolex.com/31
Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Sfera własności intelektualnej i jej ochrony jest bodajże najbardziej intensywnie rozwijająca się dziedziną prawa. W dobie Internetu i rozwoju nowych technologii, kwestia należytego zabezpieczenia praw do wytworu myśli ludzkiej i dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem tych praw jest szczególnie istotna.

Dlatego oferujemy naszym Klientom:

  1. Pomoc w uzyskaniu praw ochronnych z zakresu znaku towarowego (rejestracja logo firmy), wzoru użytkowego, patentów na wynalazki oraz dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem tych praw,
  2. Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa autorskiego, przygotowanie umów licencyjnych, ochrona Klientów przed roszczeniami osób trzecich, reprezentacja w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami, reprezentacja w procesach karnych dotyczących naruszenia prawa autorskich,
  3. Wszechstronne doradztwo i reprezentacja w sporach związanych z prawami konkurencji i konsumentów.