https://www.traditionrolex.com/31
Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne jest gałęzią prawa, z którą każdy z nas ma do czynienia na co dzień, przy dokonywaniu najprostszych czynności życia codziennego, jak chociażby zakup chleba, butów czy kosmetyków. Naszym celem jest pomoc naszym Klientom w każdej sprawie z tego zakresu, dlatego oferujemy wsparcie i doradztwo w każdym aspekcie prawa cywilnego:

  1. W zakresie praw stanu cywilnego (prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe, o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych),
  2. W zakresie prawa rzeczowego (prowadzenie spraw z zakresu prawa własności – w tym o nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia, ochronę prawa własności, zniesienie współwłasności, wzajemnych roszczeń współwłaścicieli; ograniczonych praw rzeczowych – w tym o ustanowienie służebności, zasądzenie opłat za bezumowne korzystanie ze służebności, zniesienie służebności, z zakresu posiadania – w tych o ochronę posiadania, sporządzenie umów dotyczących prawa własności w tym przedwstępnych umów sprzedaży, ustanowienia służebności i innych umów związanych z nabyciem i zbyciem tych praw),
  3. W zakresie prawa zobowiązań (przygotowanie umów, doradztwo z zakresu wykonania umów, reprezentacja w postępowaniach dotyczących dochodzenia roszczeń obligacyjnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych, uczestnictwo w negocjacjach dotyczących zawarcia umowy, czy wzajemnych roszczeń z zakresu umów),
  4. W zakresie prawa związanego z odszkodowaniami za delikt prawa cywilnego (dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, szkód medycznych oraz innych szkód wyrządzonych czynami niedozwolonymi),
  5. W zakresie prawa spadkowego (pomoc w przygotowaniu aktów ostatniej woli, reprezentacja w sprawach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek oraz doradztwo w zakresie prawa spadkowego).