https://www.traditionrolex.com/31
OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW I SPÓŁEK PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW I SPÓŁEK PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 

Jesteśmy prawnikami i pełnomocnikami, jednakże jesteśmy też Przedsiębiorcami. Dlatego bardzo dobrze wiemy, jak ważne i istotne jest kompleksowe podejście do każdego zagadnienia, z jakim zgłasza się do nas Klient. Główną domeną i przedmiotem naszego zainteresowania jest prawo gospodarcze. W tej materii nie ograniczamy się do prawa gospodarczego sensu stricto, ale oferujemy pomoc i w innych gałęziach prawa, powiązanych z aktywnością gospodarczą, a to prawie cywilnym, administracyjnym, podatkowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawie własności intelektualnej.

W prawie gospodarczym obługiwane są przez nas następujące materie:

OCHRONA PRZED FIRMAMI SKUPIAJĄCYMI WIERZYTELNOŚCI - Doradzamy i występujemy jako pełnomocnicy w sprawach roszczeń o zapłatę kierowanych przez firmy skupujące wierzytelności, w tym popularne w ostatnim czasie roszczenia o zapłatę kwot 40 euro od zapłaconych faktur VAT.

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - prowadzenie postępowań pozasądowych i sądowych o zapłatę należności. Reprezentacja klienta w postępowaniu przed komornikiem sądowym i pozostałymi organami uprawnionymi do przymusowej egzekucji należności.

 

ZASTĘPSTWO PROCESOWE - postępowania sądowe z zakresu prawa spółek i o inne roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (doradztwo i reprezentacja w sądzie)

 

PROJEKTY PISM PROCESOWYCH - opracowywanie pism procesowych, porozumień i ugód sądowych, prowadzenie spraw przeciwko członkom zarządu niewypłacalnych spółek,

 

PROJEKTY UMÓW HANDLOWYCH - opracowanie projektów umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, franczyzy, umów o współpracę, umów konsorcjów i wielu innych.

 

OPINIOWANIE PROJEKTÓW UMÓW OD KONTRAHENTÓW - opracowanie korzystnych zmian do umów przedstawionych przez kontrahentów, doprrecyzowanie postanowień umów w bepośrednim kontakcie z prawnikiem strony przeciwnej.

 

OPINIE PRAWNE - przygotowanie opinii prawnych, memorandum na zadane przez Przedsiębiorcę zagadnienei prawne.

 

OBSŁUGA PROCESÓW PRZECIWKO CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI W TYM Z POLISY D&O - pełne doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych Spółek jak i obsługa roszczeń odszkodowawczych Spółki przeciwko Członkom Zarządu wyrządzającym Spółce szkodę.

 

TWORZENIE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ REJESTRACJA ZMIAN W KRS - (sporządzanie projektów umów spółek, aktów erekcyjnych, rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonywanie zmian istniejących wpisów w KRS),

 

OBSŁUGA PROCESU POŁĄCZENIA, PODZIAŁU SPÓŁEK

 

OBSŁUGA PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z O.O.

 

OBSŁUGA PROCESU ZMIERZAJĄCEGO DO RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ

 

OBŁSUGA PROCESU LIKWIDACJI SPÓŁKI

 

OBSŁUGA PROCESU ZMIERZAJĄCEGO DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI SPÓŁKI

 

REPREZENTACJA KLIETNA W PROCESACH NEGOCJACJI, PROCEDURACH RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZACŃ LUB ROZMOWACH BIZNESOWYCH W TYM NEGOCJACJI UMÓW

 

OBSŁUGA PROCESU WPROWADZENIA NA STREFĘ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM PODJĘCIE ROZMÓW, NEGOCJACJI WERYFIKACJI UMÓW ZE "STREFĄ

 

REPREZENTACJA I DORADZWTO W POZOSTAŁYCH SPRAWACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.