https://www.traditionrolex.com/31
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Przedsiębiorca w dzisiejszych czasach często występuje w roli Pracodawcy. Realizując ideę wszechstronnej i kompleksowej obsługi naszego Klienta, chętnie doradzamy również w tej gałęzi prawa.

Jako profesjonaliści, nie uchylamy się także od pomocy pracownikowi, dlatego oferujemy:

  1. Pomoc w przygotowaniu umów o pracę, wypowiedzenia umów o prace, wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę, wykładni treści tych dokumentów,
  2. Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy (przygotowanie pism procesowych, reprezentacja w sporze, reprezentacja w negocjacjach),
  3. Przygotowanie dokumentacji pracowniczej,
  4. Prowadzenie spraw z zakresu wypadków przy pracy (reprezentacja w sporze, przygotowanie pism procesowych, reprezentacja na etapie postępowania przed zakładem Ubezpieczeń Społecznych),
  5. Doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy (zwolnienia grupowe, związki zawodowe, przejęcie całości lub części zakładu pracy),
  6. Przygotowywanie dokumentów z zakresu prawa pracy (regulaminy wy nagradzania, regulaminy pracy, wewnętrzne akty prawa pracy),
  7. Reprezentacja w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym i pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących restrukturyzacji zobowiązań względem ZUS.