https://www.traditionrolex.com/31
Prawo karne

PRAWO KARNE

Domeną adwokatów jest aktywne uczestnictwo w procesach karnych w charakterze obrońcy. Także i nasza Kancelaria, nie stroni od doradztwa w tej materii, stając jednak równie często po stronie osób pokrzywdzonych. Z uwagi na skupienie się przez nas na prawie gospodarczym, największą ilość spraw prowadzimy w materii związanej z aktywnością przedsiębiorców (dotyczące przestępstwa oszustwa, kradzieży, przywłaszczenia, wymuszenia rozbójniczego, nadużycia uprawnień, oszustwa bankowego, przerobienia czy podrobienia dokumentu, bądź też posłużenia się takim dokumentem).

Nie stronimy jednakże od udziału w coraz częstszych postępowaniach związanych z błędami medycznymi, postępowaniami karnoskarbowymi, jak również w sprawach o wykroczenia.

Nasza Kancelaria prowadzi także sprawy z zakresu przeciwdziałania narkomanii.