Blog - Wszystkie

24 listopada 2021
CZY SMALL TALK Z (PANEM) WŁADZĄ MOŻE NAM ZASZKODZIĆ?

Ja wiem to z praktyki zawodowej, osoby, które miały nieszczęście uczestniczyć w tym zdarzeniu – z autopsji, ale wielbicielom amerykańskich filmów i seriali kryminalnych (do których i ja się zaliczam!) może się wydawać, że zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa wygląda tak jak na kadrze powołanych filmów. Oto barczysty funkcjonariusz Policji, mierząc do biedaka z ostrej broni palnej, rzuca nim na maskę najbliższego samochodu, a potem wygłasza sakramentalne: ma Pan prawo do adwok

Czytaj więcej
16 listopada 2021
Ile czasu potrzebuję żeby zarejestrować spółkę z o.o. ?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, bądź wspólnicy spółek cywilnych, chcąc zdążyć przed wejściem w życie zmienionych za sprawą Polskiego Ładu przepisów podatkowych, często zadają mi pytanie: „ile ja właściwie czasu potrzebuję na założenie spółki z o.o.?”

Czytaj więcej
8 listopada 2021
Kamery w miejscu pracy. Czy monitoring wizyjny w zakładzie pracy jest dozwolony?

Stosowanie, tak zwanego, monitoringu wizyjnego przy pomocy kamer przemysłowych, jest zjawiskiem powszechnym w zakładach pracy. Zapewne nie raz byliście świadkami lub słyszeliście o sytuacji w której pracodawca zamontował kamery, aby sprawdzić czy pracownicy nie kradną, czy pracownicy rzeczywiście sumiennie wykonują swoje obowiązki lub celem zabezpieczenia się przed kradzieżą ze strony osób trzecich. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy takie postępowanie pracodawcy jest legalne?

Czytaj więcej
26 października 2021
NIE ŁACZY NAS JUŻ NIC…PRÓCZ MAJĄTKU. Czyli kilka uwag na temat tego jak podzielić majątek wspólny przed rozwodem.

W polskim systemie prawnym podstawowym ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, który powstaje z mocy ustawy – a zatem automatycznie – z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Do powstania takiej wspólności (wspólności ustawowej) nie dochodzi w sytuacji gdy przyszli małżonkowie spiszą przed wstąpieniem w święty związek małżeński umowę majątkową małżeńską (zwaną „intercyzą” – prawda, że straszne słowo?), na mocy której powstanie między nimi inny ustrój majątkow

Czytaj więcej
20 października 2021
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – czyli jak można nie płacić ZUSu?

W ostatnich miesiącach znów do łask wracają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli spółki kapitałowe, w których wspólnicy łączą się, dążąc do osiągnięcia wybranego celu gospodarczego. Stało się tak na skutek zmian w prawie, nakładających CIT na spółki komandytowe, które w ostatnich latach były prawdziwym hitem. Planowane zmiany podatkowe, które wprowadzić ma zapowiadany hucznie Polski Ład, mogą doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na funkcjonowanie spółek z o.o. w obrocie gospodarc

Czytaj więcej
19 października 2021
Czy logując się na cudze konto na facebooku popełniasz przestępstwo? Czyli odpowiedzialność karna za bezprawne uzyskanie informacji.

Każdy z nas słyszał kiedyś o tajemnicy korespondencji. Mamy świadomość tego, że czytanie cudzej korespondencji jest zachowaniem nagannym i nieetycznym. No dobrze, ale co dzieje się gdy jednak odczytamy korespondencję nie przeznaczoną dla nas? Wyrzuty sumienia i nieunikniona awantura z właściwym adresatem korespondencji, to nie jedyne negatywne konsekwencje wiążące się z nieetycznym zachowaniem. Naruszając tajemnice korespondencji, łamiemy bowiem nie tylko normy moralne ale i prawne.

Czytaj więcej
12 października 2021
Zrób to, póki nie jest za późno! Czyli jak uchronić się przed przedawnieniem naszych roszczeń.

Zasadą w prawie polskim jest, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu . Oznacza to, że mamy ograniczony czas na wyegzekwowanie należnych nam pieniędzy od dłużników, chociaż nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Niektórzy dłużnicy doskonale zdają sobie sprawę z terminów i znaczenia przedawnienia, przez co zwodzą wierzycieli, jedynie pozornie obiecując zapłatę w mniej lub bardziej odległym terminie, celem doprowadzenia do przedawnia roszczenia. Jak zatem można się uchronić przed przedawnieniem?

Czytaj więcej
5 października 2021
KOCHANIE, ODZIEDZICZYLIŚMY SPADEK! Czyli o pułapkach związanych z dziedziczeniem.

W powszechnym przekonaniu, informacja o powołaniu do dziedziczenia – zwłaszcza po nieznanym, dalekim krewnym, oznacza że w niedługim czasie nasz majątek wzrośnie w znacznym stopniu. Takie przekonanie może okazać się błędne i katastrofalne w skutkach. Potwierdzenie tej ostatniej tezy znajduję, niestety, w swojej praktyce adwokackiej dość często.

Czytaj więcej
29 września 2021
Zatrudnienie kobiety w ciąży a pozorność umowy o pracę.

Często się zdarza, że jeżeli kobieta w ciąży zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę i po przepracowaniu bardzo krótkiego okresu skorzysta ze zwolnienia chorobowego a następnie z urlopu macierzyńskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje kontrolę w zakładzie pracy w którym ta kobieta pracuje. Jak się przygotować na taką kontrolę? Czy zatrudnianie kobiety w ciąży zawsze naraża pracodawcę na zarzuty zawarcia pozornej umowy o pracę?

Czytaj więcej