Blog - Prawo rodzinne

26 października 2021
NIE ŁACZY NAS JUŻ NIC…PRÓCZ MAJĄTKU. Czyli kilka uwag na temat tego jak podzielić majątek wspólny przed rozwodem.

W polskim systemie prawnym podstawowym ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, który powstaje z mocy ustawy – a zatem automatycznie – z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Do powstania takiej wspólności (wspólności ustawowej) nie dochodzi w sytuacji gdy przyszli małżonkowie spiszą przed wstąpieniem w święty związek małżeński umowę majątkową małżeńską (zwaną „intercyzą” – prawda, że straszne słowo?), na mocy której powstanie między nimi inny ustrój majątkow

Czytaj więcej
19 sierpnia 2021
Czynności wymagające zgody drugiego małżonka.

Co do zasady, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Oznacza to, że wybierając się na zakupy żywnościowe, nie musimy pytać o zgodę drugiego małżonka. Bez zgody drugiego małżonka możemy również zakupić nowy telewizor, czy nawet samochód. Istnieją jednak też takie czynności, które wymagają zgody drugiego małżonka, aby w ogóle były ważne i rodziły skutki prawne. Czego małżonek nie może zrobić bez zgody drugiego małżonka? Niniejszy artykuł dotyczy sytuacji gdy małżonkowie

Czytaj więcej