Blog - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

31 sierpnia 2022
Pracownik czy nie pracownik? Oto jest pytanie. Czyli sytuacja pracowników po śmierci pracodawcy oraz braku zarządu sukcesyjnego.

Drodzy Czytelnicy. Zapewne nie umknął Waszej uwadze cykl artykułów, autorstwa mojej wspaniałej Współblogerki i Mentorki zarazem, dotyczący instytucji zarządu sukcesyjnego. Wiecie więc doskonale czym jest zarząd sukcesyjny (jeżeli nie, to proszę się nie przyznawać na głos, tylko niezwłocznie nadrobić zaległości czytając nasze artykuły ????). Dzisiaj chciałbym nawiązać do tematu i napisać kilka słów o sytuacji pracowników po śmierci pracodawcy, ale jeszcze przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego.

Czytaj więcej
13 lipca 2022
BARDZO WIELKIE ZAMIESZANIE. Czyli jak starałam się rozwiać wątpliwości odnośnie interpretacji przepisów zmieniających ustawę o czasie pracy kierowców dotyczących prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.

Dzisiaj nie o rybce i Bałtyku, ale trochę bardziej na poważnie. Temat dzisiejszego artykułu nasunął mi się w związku ze sporządzeniem opinii prawnej dla jednego z kluczowych Klientów naszej Kancelarii, dotyczących zmian w przepisach regulujących zasady ewidencjonowania czasu pracy kierowców. Z dniem 29 maja 2022 roku wprowadzone zostały zmiany do ustawy o czasie pracy kierowców (dalej UCPK), które nakładają na pracodawcę zatrudniającego kierowców do prowadzenia bardzo rygorystycznej i szczegółow

Czytaj więcej
29 czerwca 2022
Słów kilka o umowach o pracę. Przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Umowa o pracę to forma zatrudnia, niosąca ze sobą największe korzyści dla pracownika. Osoba wykonująca pracę właśnie na podstawie umowy o pracę, korzysta z szeregu uprawnień gwarantowanych przez Kodeks pracy oraz ustawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ma prawo korzystać z urlopu wypoczynkowego, zachowuje wynagrodzenie w okresie niezdolności do pracy z tytułu choroby i macierzyństwa, w niektórych przypadkach uzyskuje prawo do odprawy, czy też zwięk

Czytaj więcej
4 maja 2022
Czy podwyżka przyznana podczas korzystania z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego może prowadzić do otrzymywania wyższego zasiłku macierzyńskiego? Dowiedz się od czego zależy wymiar zasiłku macierzyńskiego otrzymywanego na urlopie macierzyńskim.

Dzisiejszy artykuł został zainspirowany pytaniem zadanym mi kiedyś przez klientkę – Magdę. Magda jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Po urodzeniu dziecka, Magda przebywała na urlopie macierzyńskim, a obecnie korzysta z urlopu rodzicielskiego, pobierając z tego tytułu zasiłek macierzyński. Niedawno w zakładzie pracy, w którym zatrudniona jest Klientka, zostały przyznane wszystkim pracownikom, także Magdy, znaczące podwyżki. Magda zastanawia się czy podwyżka wynagrodz

Czytaj więcej
8 listopada 2021
Kamery w miejscu pracy. Czy monitoring wizyjny w zakładzie pracy jest dozwolony?

Stosowanie, tak zwanego, monitoringu wizyjnego przy pomocy kamer przemysłowych, jest zjawiskiem powszechnym w zakładach pracy. Zapewne nie raz byliście świadkami lub słyszeliście o sytuacji w której pracodawca zamontował kamery, aby sprawdzić czy pracownicy nie kradną, czy pracownicy rzeczywiście sumiennie wykonują swoje obowiązki lub celem zabezpieczenia się przed kradzieżą ze strony osób trzecich. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy takie postępowanie pracodawcy jest legalne?

Czytaj więcej
29 września 2021
Zatrudnienie kobiety w ciąży a pozorność umowy o pracę.

Często się zdarza, że jeżeli kobieta w ciąży zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę i po przepracowaniu bardzo krótkiego okresu skorzysta ze zwolnienia chorobowego a następnie z urlopu macierzyńskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje kontrolę w zakładzie pracy w którym ta kobieta pracuje. Jak się przygotować na taką kontrolę? Czy zatrudnianie kobiety w ciąży zawsze naraża pracodawcę na zarzuty zawarcia pozornej umowy o pracę?

Czytaj więcej
19 sierpnia 2021
Niezgodne z przepisami lub bezzasadne zwolnienie z pracy. Jak się przed tym bronić?

Praca jest gwarantem uzyskiwania stałych dochodów, daje nam poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza kiedy posiadamy zobowiązania finansowe, takie jak konieczność spłaty kredytu bankowego. Jeżeli lubimy swoją pracę, to daje nam ona również satysfakcję i poczucie spełnienia. Praca jest ważną częścią życia człowieka i jednym z elementów wpływających na poczucie stabilizacji i szczęścia. Nic więc dziwnego, że utrata pracy jest zaliczana do jednej z najbardziej stresujących sytuacji w życiu człowieka. War

Czytaj więcej