Blog - Prawo karne i wykroczeń

11 października 2023
Obostrzenia karalności dla nietrzeźwych kierowców, czyli o zmianie kodeksu karnego z dnia 2 października 2023 roku.

Na początek dwa założenia. Założenie nr 1: nie stoję w obronie pijanych kierowców. Uważam, że to jedna z gorszych rzeczy, jaką człowiek może zrobić – wsiąść za kierownice na tzw. „podwójnym gazie”. Analiza statystyk policyjnych wskazuje na pewną prawidłowość. W sytuacji, gdy w kolizji bierze udział pijany kierowca, najczęściej wychodzi ze zdarzenia bez szwanku, ewentualnie z drobnymi obrażeniami, czego niestety, najczęściej nie da się powiedzieć o kierowcach i pasażerach innych aut uczestnicząc

Czytaj więcej
20 września 2023
Zbrodnia to niesłychana: pani zabiła pana! – czyli o mechanizmach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ich nadużywaniu.

Zaczynając od końca, pochłonęłam ostatnio w trybie szybkim książkę Liane Moriarty pt. „Małe kłamstewka”. Tak, tak, to na niej oparty jest serial z całym gronem hollywoodzkich gwiazd. Rzecz dotyczy niby społeczności rodziców szkolnych w uroczym i bogatym zakątku Sydney, tak naprawdę jednak dotyka zjawiska przemocy. W ostatniej scenie książki, Celeste White (ta grana przez Nicole Kidman) mówi: „To może spotkać każdego z nas”. Owo „to” jest przemocą domową, a celestę, która jest jego ofiarą należy

Czytaj więcej
28 lipca 2023
Jazda pod wypływem alkoholu samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną. Czyli garść informacji o odpowiedzialności karnej oraz o sposobach na obronę. CZĘŚĆ II

Drodzy Czytelnicy, zgodnie z obietnicą złożoną w zeszłotygodniowym artykule (z którego dowiedzieliśmy się już w jaki sposób jest karana jazda na podwójnym gazie), dzisiaj przedstawię garść informacji o pewnych kołach ratunkowych i taktykach procesowych, które mogą złagodzić odpowiedzialność, lub w niektórych przepadkach, doprowadzić nawet do uniewinnienia w razie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

Czytaj więcej
28 lipca 2023
Jazda pod wypływem alkoholu samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną. Czyli garść informacji o odpowiedzialności karnej oraz o sposobach na obronę. CZĘŚĆ I

Jako że różnie bywa ze świadomością społeczną, chciałbym przekazać nieco informacji o możliwych – prawnych - konsekwencjach jazdy pod wpływem alkoholu. Gdy już będziemy wiedzieć co nam grozi za jazdę na podwójnym gazie, w drugiej części artykułu – w przyszłym tygodniu – postaram się przedstawić pewne przykładowe remedia, jeżeli zdarzy się że wpadniemy w tarapaty.

Czytaj więcej
26 lipca 2023
JAK CIĘ BIJĄ TO SIĘ BROŃ – rzecz o obronie koniecznej.

Czym są kontratypy? To najogólniej konstrukcje prawne pozwalające na to, by w sytuacjach kiedy dana osoba popełnia czyn, który niby wyczerpuje znamiona przestępstwa (np. jak w opisanym wyżej wypadku zabija człowieka, albo ratując komuś życie niszczy mienie), jednak z uwagi na okoliczności jego popełnienia zakwalifikowanie tegoż czynu jako przestępstwa właśnie i skazanie tej osoby byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego, poczuciem moralności czy zasadami etyki.

Czytaj więcej
12 lipca 2023
Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń.

W związku z pandemią koronawirusa powstało wiele programów mających na celu pomoc dla przedsiębiorców oraz ochronę miejsc pracy. Przedsiębiorcy mogli starać się o dofinansowanie do części wynagrodzeń pracowników; o częściowo bezzwrotne subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju; o dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej; o wypłacenie świadczenia postojowego dla zleceniobiorców; o zwolnienie lub częściowe zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne; o bezzwrotne lub nieoprocentow

Czytaj więcej
28 kwietnia 2023
Złoty krążek mi wcisną na … nogę. Czyli słów kilka o dozorze elektronicznym.

Jedną z podstawowych przesłanek udzielenia zgody na odbywanie kary w tym systemie jest stwierdzenie przez sąd orzekający, że odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary. Chodzi tu o tzw. „pozytywną prognozę kryminologiczno – społeczną”, sprowadzająca się do ustalenia, czy w sytuacji gdy skazany nie odbędzie kary w sposób tradycyjny (za kratami

Czytaj więcej
1 lutego 2023
Przyjąć mandat czy nie? Oto jest pytanie! Czyli co zrobić kiedy Policja zmierzy prędkość staroświeckim urządzeniem?

Drodzy Czytelnicy! W dzisiejszych czasach wszyscy się gdzieś spieszymy, czyż nie? Do pracy, na zajęcia, czy na spotkanie na które już dawno jesteśmy spóźnieni. Zwłaszcza gdy ktoś ma tendencje do wychodzenia z domu dosłownie w ostatniej chwili – tak jak niestety ja – chociaż już nad tym pracuję. Komu nigdy nie zdarzyło się nadepnąć na pedał gazu trochę mocniej, niech pierwszy rzuci kamieniem. Czasami zdarza się, że przekroczymy dozwoloną prędkość tylko w niewielkim, nieodczuwalnym przez nas, stop

Czytaj więcej
28 grudnia 2022
TA ZNIEWAGA KRWI WYMAGA! Czyli słów kilka o tym, czy każda krytyka uznana być może za przestępstwo.

Do omówienia tematu przestępstwa zniesławienia (pomówienia), jaki statuuje art. 212 kodeksu karnego skłoniła mnie prowadzona przez nasza Kancelarię sprawa, jak również zaobserwowany przeze mnie (w Internetach i prasie, gdyż telewizji informacyjnej wstyd przyznać nie oglądam) wzrost popularności postępowań karnych w sprawie o zniesławienie w sferach wyższych. Być może owa nagła popularność tego typu postepowań wynika stąd, że kończą się one wyrokami, w razie uznania winy oskarżonego, skazującymi,

Czytaj więcej