Blog - Prawo karne i wykroczeń

24 listopada 2021
CZY SMALL TALK Z (PANEM) WŁADZĄ MOŻE NAM ZASZKODZIĆ?

Ja wiem to z praktyki zawodowej, osoby, które miały nieszczęście uczestniczyć w tym zdarzeniu – z autopsji, ale wielbicielom amerykańskich filmów i seriali kryminalnych (do których i ja się zaliczam!) może się wydawać, że zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa wygląda tak jak na kadrze powołanych filmów. Oto barczysty funkcjonariusz Policji, mierząc do biedaka z ostrej broni palnej, rzuca nim na maskę najbliższego samochodu, a potem wygłasza sakramentalne: ma Pan prawo do adwok

Czytaj więcej
19 października 2021
Czy logując się na cudze konto na facebooku popełniasz przestępstwo? Czyli odpowiedzialność karna za bezprawne uzyskanie informacji.

Każdy z nas słyszał kiedyś o tajemnicy korespondencji. Mamy świadomość tego, że czytanie cudzej korespondencji jest zachowaniem nagannym i nieetycznym. No dobrze, ale co dzieje się gdy jednak odczytamy korespondencję nie przeznaczoną dla nas? Wyrzuty sumienia i nieunikniona awantura z właściwym adresatem korespondencji, to nie jedyne negatywne konsekwencje wiążące się z nieetycznym zachowaniem. Naruszając tajemnice korespondencji, łamiemy bowiem nie tylko normy moralne ale i prawne.

Czytaj więcej
19 sierpnia 2021
Dobrowolne poddanie się karze.

Truizmem jest stwierdzenie, że nie każdy przestępca jest złym człowiekiem. Można nawet zaryzykować tezę, że prawdziwie złych ludzi jest bardzo niewielu w społeczeństwie. Nad wyraz często przestępstwa są popełniane nie z powodu złych intencji sprawcy, ale z powodu niewiedzy, brawury, lekkomyślności, ignorancji, chęci zaimponowania innym czy też celem odnalezienia akceptacji w pewnych grupach społecznych. Istnieje zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że znamy kogoś, kto wsiadł za kierownicę ab

Czytaj więcej