https://www.traditionrolex.com/31
Prawo gospodarcze - WITECKA, KRAWCZYK & WSPÓLNICY - Kancelaria Adwokacka : Adwokat radca prawny Tarnów

Blog - Prawo gospodarcze

24 kwietnia 2024
Sprzeciw dotyczący ujawnionych informacji gospodarczych. Czyli słów kilka o Biurze Informacji Gospodarczych.

Drodzy Czytelnicy. Dzisiaj chciałbym przybliżyć Wam nieco problematykę związaną z ujawnieniem informacji gospodarczych przez Biuro Informacji Gospodarczej. Inspiracją do napisania artykułu jest historia pewnej klientki, która dowiedziała się, że jej zadłużenie – które jest sporne i niepotwierdzone wyrokiem sądu lub innym tytułem wykonawczym -zostało ujawnione przez BIG, co okazało się dość problematyczne, gdyż rzutowało na możliwość zawarcia umów z dostawcą energii elektrycznej oraz zrodziło pew

Czytaj więcej
28 lutego 2024
Małżonek w biznesie. Czyli dlaczego warto zadbać o zgodę małżonka kontrahenta na zaciągnięcie zobowiązania?

Drodzy Czytelnicy! Dzisiejszy artykuł kieruję głównie do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i podpisują umowy z kontrahentami. Ci z Was, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), zapewne, podczas rejestracji, musieli udzielić informacji czy pozostają w związku małżeńskim, a jeśli tak, to w jakim ustroju majątkowym małżeńskim. Zastanawialiście się kiedyś po co komu taka informacja? Nie chodzi tutaj o zaspokojenie ciekawości wścibs

Czytaj więcej
11 stycznia 2024
ZMIANA WSPÓLNIKA W SPÓŁKACH OSOBOWYCH. Czyli o wszelkich pułapkach i trudnościach związanych ze zbyciem ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej.

Pamiętam jak dziś, gdy na zajęciach z prawa handlowego wykładowcy tłumaczyli nam różnice między spółkami osobowymi a kapitałowymi. Różnice te znajdują odbicie w ich nazwach, albowiem spółki osobowe to konglomeraty osób, a spółki kapitałowe opierają się przede wszystkim na kapitale. Różnice między tymi spółkami są widoczne w szczególności w sferze odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W spółkach osobowych, wspólnicy będą odpowiadać a długi spółki zawsze wtedy, gdy majątek spółki nie wystarcza

Czytaj więcej
30 sierpnia 2023
Likwidacja użytkowania wieczystego. Czyli słów kilka o nowej ustawie.

Drodzy Czytelnicy! O ile dobrze liczę to dokładnie dzisiaj (30.08.2023 roku) wchodzą w życie regulacje , które pozwalają na wykup przez przedsiębiorców gruntów komercyjnych, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. Innymi słowy, od dzisiaj przedsiębiorcy mogą żądać od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, zawarcia umowy sprzedaży gruntów z których owi przedsiębiorcy korzystają na zasadach użytkowania wieczystego. Pojawiła się więc podstawa prawna i okazja do przejęcia na włas

Czytaj więcej
23 sierpnia 2023
Krótki poradnik co zrobić, gdy spółka z o.o. nie płaci zobowiązań - czyli słów kilka o odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponieważ jestem już starszawą adwokatką, która pamięta czasy gdy nie było LEX’a czy Legalisa, a chcąc skomponować aktualną treść aktu prawnego należało skserować ileś tam płach papierowego Dziennika Ustaw, pamiętam też czasy przed Krajowym Rejestrem Sądowym, przed Portalem Rejestrów Sądowych i możliwością założenia spółki on – line. To także czasy, kiedy kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miał wynosić minimum 50.000,00 zł, umowa spółki lub akt założycielski musiały mieć fo

Czytaj więcej
31 maja 2023
JAK NIE DAĆ SIĘ WYKIWAĆ UBEZPIECZYCIELOWI? KILKA PRZECHWAŁEK O SUKCESIE KANCELARII!

Myślę, że większość dorosłej populacji Polski, ba – nawet świata – korzysta na codzień z usług ubezpieczycieli. Obowiązkowo ubezpieczamy samochody, korzystamy z dodatkowych ubezpieczeń mieszkań, biura, sprzętu, nawet naszych wartościowych, cennych jestestw. Z uwagi na duża liczbę firm ubezpieczeniowych, walczą one jak lwy i lwice o klienta, wysyłając wierne hufce swoich agentów i pracowników z ofertami, które mają gwarantować, że nawet najbardziej absurdalne zdarzenie wywołujące szkodę spotka si

Czytaj więcej
9 lutego 2022
Kurator dla osoby prawnej. Czyli jak odzyskać pieniądze od spółki bez zarządu?

Co zrobić w sytuacji, kiedy spółka z ograniczona odpowiedzialnością, która jest nam winna pieniądze, nie posiada organu uprawnionego do reprezentacji, ponieważ członkowie zarządu zrezygnowali z pełnienia funkcji? Czy to oznacza, że w takiej sytuacji nie możemy nic zrobić i musimy się pogodzić z tym, że na zapłatę będziemy czekać nawet kilka lat lub nie otrzymamy jej w ogóle? Na szczęście nie jest tak źle. Skuteczne rozwiązaniem powyższego problemu przedstawiają nam znowelizowane w 2018 roku prz

Czytaj więcej
5 stycznia 2022
Temat na czasie - czyli jak wypłacić środki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie płacąc składki zdrowotnej?

W ostatnich dniach otrzymuję wiele zapytań w temacie art. 176 ksh – czyli zyskującego na popularności rozwiązania dla wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – świadczących na rzecz swojej spółki w sposób powtarzalny, określone umową spółki czynności. Artykuł ten jest mocno rozczytywany przez prawników i doradców podatkowych. Stało się tak za sprawą wprowadzonych przepisami „Polskiego Ładu” zmian m.in. objęcia 9% składką zdrowotną wynagrodzeń z tytułu powołania, płatnych przez Spółkę

Czytaj więcej
14 grudnia 2021
Nieprawidłowa kontrola ZUS, US, PIP a prawo przedsiębiorcy do złożenia sprzeciwu na czynności kontrolne.

Co łączy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy oraz Państwową Inspekcję Pracy? Wszystkie te podmioty mogą przeprowadzić kontrolę działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Taka kontrola wiąże się zazwyczaj ze znacznym stresem dla przedsiębiorcy. Osoby kontrolujące żądają przedłożenia wielu dokumentów, zadają dużą pytań i szukają – nierzadko z zauważalną determinacją – nieprawidłowości, o które nie trudno, jako że polski system prawny cechuje się przerostem regulacji dot

Czytaj więcej