https://www.traditionrolex.com/31
Prawo cywilne - WITECKA, KRAWCZYK & WSPÓLNICY - Kancelaria Adwokacka : Adwokat radca prawny Tarnów

Blog - Prawo cywilne

10 lipca 2024
Zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia mieszkania. Czyli słów kilka o zasadach przeciwdziałania przemocy domowej.

Inspiracją do napisania dzisiejszego artykułu jest – jak zwykle - praktyka. Sprawy związane z izolacją ofiar przemocy domowej od sprawców, przybierają róże formy i stają się przedmiotem już nie tylko postępowań karnych, ale i cywilnych. Jako że ostatnimi czasy mamy w Kancelarii do czynienia równocześnie z każdym z tych trybów, postanowiłem przybliżyć Wam – Drodzy Czytelnicy – te problematykę i wskazać narzędzia służące w naszym porządku prawnym do ochrony ofiar przemocy.

Czytaj więcej
12 czerwca 2024
Sankcja kredytu darmowego. Czyli kiedy nie trzeba płacić odsetek ani pokrywać innych kosztów kredytu?

Drodzy Czytelnicy! Jako że jesteśmy świeżo po wyborach do Parlamentu Europejskiego, postanowiłem dzisiaj przedstawić Wam pewien przykład implementacji prawa Unii Europejskiej do polskiego prawa. Chodzi o regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego, a dokładniej o jeden ze skutków uchybienia licznym obowiązkom nałożonym na kredytodawcę, polegającym na udzieleniu „kredytu za darmo”. Jeżeli jesteśmy stroną umowy o kredyt konsumencki, to warto się zainteresować sprawą, gdyż może okazać się, że w nasz

Czytaj więcej
23 maja 2024
Słów kilka o rozliczeniach między konkubentami.

Drodzy Czytelnicy! Jak zazwyczaj bywa, inspiracją do napisania dzisiejszego artykułu została z życia wzięta. Konkretnie to z życia Kancelarii. „Wielka miłość nie wybiera. Czy jej chcemy nie pyta nas wcale”. Ale jak już się przytrafi, to niezależnie od tego czy została sformalizowana czy też nie, zazwyczaj prowadzi do przesunięć majątkowych między partnerami. Gromadzenie wspólnych oszczędności, wzajemne wsparcie finansowe, inwestowanie środków we wspólną przyszłość, to zachowania dość naturalne d

Czytaj więcej
9 maja 2024
CO ZROBIĆ GDY DOKONUJEMY ZAKUPU PRZEZ INTERNET A SPRZEDAWCA WYSYŁA NAM TOWAR INNY NIŻ ZAMÓWIONY?

Dzisiaj chciałabym opisać Wam bardzo ciekawą sytuację, w której znalazł się Klient naszej Kancelarii, a w jakiej możecie znaleźć się i Wy. Świat maleje i kurczy się, a wszystko można załatwić w Internecie, łącznie z zakupami. Co więcej, sklepy internetowe prześcigają się w promocjach i ofertach, aby zwabić klienta i czasem może się okazać, że pozorna „promka” rodzi więcej problemów niż korzyści.

Czytaj więcej
10 kwietnia 2024
CUDZE CHWALICIE SWOJEGO NIE ZNACIE. Czyli o zagranicznej egzekucji alimentów.

W sprawach o alimenty, jak zresztą we wszystkich sprawach o zapłatę istotne jest nie to, czy i jakiej wysokości alimenty zasądzi Sąd, ale czy osoba zobowiązana do ich zapłaty będzie wykonywała owo zobowiązanie. Fakt, istnieją różnorodne mechanizmy związane z pomocą osobom uprawnionym do alimentów, i mające skłonić dłużnika do zapłaty, często się jednak zdarza, że nie są one skuteczne. Można na przykład nierzetelnego dłużnika alimentacyjnego oskarżyć o popełnienie przestępstwa nie alimentacji. Je

Czytaj więcej
4 kwietnia 2024
„ZBUDUJĘ CI DOM, ŻEBYŚ MIAŁA SCHRON, TAKI SZAŁAS NA HAŁAS”. Czyli co się stanie, gdy wybudujemy dom na cudzym gruncie.

Można pomyśleć, że w XXI wieku, w erze GPS, zdjęć satelitarnych i tym podobnych wynalazków zbudowanie domu, w całości lub części, na cudzej działce jest niemożliwie. I tu się mylicie, moi Drodzy Czytelnicy, gdyż zdarza się, może niezbyt często, ale jednak. Czy jak się już zdarzy jest możliwość wyjścia z impasu i uratowania zainwestowanych środków, czy też nasze drobne przeoczenie skutkuje tym, że musimy pożegnać nowe gniazdko i wynieść się w inne miejsce na ziemi?

Czytaj więcej
28 marca 2024
Spełnienie świadczenia z zastrzeżeniem zwrotu. Czyli jak wyjść z sytuacji bez wyjścia.

Drodzy Czytelnicy. Ponoć kto daje i odbiera ten się w piekle poniewiera. Nie przesądzając czy faktycznie taki los kiedyś spotyka osoby starające się o zwrot uiszczonego świadczenia, chciałbym co nieco napisać o prawnych możliwościach żądania takowego zwrotu. I nie chodzi mi o zwrot darowizny, o którym to zagadnieniu już pisaliśmy na blogu, ale o tak zwane świadczenie nienależne.

Czytaj więcej
13 marca 2024
CZY ZAWSZE „WOLNOĆ TOMKU W SWOIM DOMKU” – czyli o uprawnieniach związanych z ochroną współwłasności.

Sprawa, jaka ostatnio zajmowałam się w Kancelarii dotyczy właśnie relacji sąsiedzkich i praw, jaki każdy z sąsiadów – współwłaścicieli nieruchomości wspólnej posiada oraz sposobu ich realizowania.

Czytaj więcej
28 lutego 2024
Małżonek w biznesie. Czyli dlaczego warto zadbać o zgodę małżonka kontrahenta na zaciągnięcie zobowiązania?

Drodzy Czytelnicy! Dzisiejszy artykuł kieruję głównie do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i podpisują umowy z kontrahentami. Ci z Was, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), zapewne, podczas rejestracji, musieli udzielić informacji czy pozostają w związku małżeńskim, a jeśli tak, to w jakim ustroju majątkowym małżeńskim. Zastanawialiście się kiedyś po co komu taka informacja? Nie chodzi tutaj o zaspokojenie ciekawości wścibs

Czytaj więcej