Blog - Prawo administracyjne

25 października 2023
Uprzejmie sygnalizuję… Czyli garść informacji o ochronie sygnalistów.

Drodzy Czytelnicy! Jako że wielkimi krokami zbliża się termin, w którym winna zostać implementowana do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, temat ochrony sygnalistów stał się ostatnimi czasy niezwykle popularny. Dyrektywa wymaga przyjęcia regulacji prawnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony zgłaszających oraz trybu zgłaszania narus

Czytaj więcej
18 października 2023
ZMIANY USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO .Czyli o ostatnich działaniach Sejmu obecnej kadencji.

Nie trzeba chyba nikomu przypominać, że wybraliśmy właśnie Sejm i Senat nowej kadencji. Organy urzędujące obecnie nie próżnowały bynajmniej w ostatnim czasie, wprowadzając monumentalne niekiedy zmiany najważniejszych ustaw (jak chociażby opisywana ostatnio zmiana kodeksu karnego). Zakusom modyfikacyjnym uległa też niestety ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, której celem nadrzędnym ma być zabezpieczenie gospodarstw rodzinnych przed wykupem przez duży kapitał i wyprzedawaniu polskiej ziemi in

Czytaj więcej
3 października 2023
Świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające. Wielkie zmiany od 1 stycznia 2024 roku. Część 2

Drodzy Czytelnicy, jako że pacta sunt servanda, chciałbym dotrzymać obietnicy danej w zeszłym tygodniu i przybliżyć Wam nieco regulacje dotyczące świadczenia wspierającego. Wspominałem już, że od 1 stycznia 2024 roku zachodzą poważane zmiany w regulacjach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego. Jedną z najistotniejszych zmian jest to, że świadczenie pielęgnacyjne będzie przyznawane jedynie opiekunom, sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu 18 roku życia p

Czytaj więcej
27 września 2023
Świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające. Wielkie zmiany od 1 stycznia 2024 roku. Część 1.

Nadchodzą rewolucyjne zmiany, modyfikujące w znacznym stopniu zasady rządzące przyznawaniem i pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego, oraz wprowadzają nowe świadczenie, zwane świadczeniem wspierającym. Świadczenie pielęgnacyjne będzie ściśle powiązane ze świadczeniem wspierającym, więc nie sposób poruszyć jednego z tematów w oderwaniu od drugiego. Umówmy się więc w ten sposób, że w niniejszym artykule, postaram się opowiedzieć Wam o zmianach w świadczeniu pielęgnacyjnym, a w przyszłym tygodniu

Czytaj więcej
14 czerwca 2023
Kto finansuje pobyt w domu pomocy społecznej i w jaki sposób można zostać zwolnionym z obowiązku wnoszenia opłat?

Drodzy Czytelnicy! Jak można wyczytać na stronie naszej Kancelarii, istniał w moim życiu epizod podlegający na udzielaniu porad w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Sprawy przedstawiana przez szukających pomocy interesantów, były nieraz trudne z uwagi na ciężką sytuację życiową w której znalazły się te osoby. Doświadczenie życiowe również pokazuje, jak wiele osób znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej i że niektóre przykre okoliczności mogą dotyczyć

Czytaj więcej
24 maja 2023
RENTA PLANISTYCZNA – CZY PLANOWANE ZMIANY USTAWY WPROWADZĄ REWOLUCJĘ?

Renta planistyczna w najogólniejszym ujęciu stanowi daninę, jaką właściciel gruntu objętego planem zobowiązany jest zapłacić na rzecz gminy w sytuacji gdy wskutek wprowadzenia planu zagospodarowania przestrzennego jego nieruchomość zmienia przeznaczenie w sposób skutkujący zwiększeniem jej wartości. Płatność renty następuje jedynie w przypadku zbycia takiej nieruchomości. Wysokość renty planistycznej mieści się w przedziale od 1 do 30% wzrostu wartości, a konkretna wartość ustalana jest właśnie

Czytaj więcej
15 marca 2023
O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Czyli jak zażyłe trzeba mieć więzi z Polską aby nabyć komórkę lokatorską?

Drodzy Czytelnicy, kojarzycie może odcinek Świata Według Kiepskich o biurokracji? Ten w którym Ferdynand Kiepski – jako urzędnik – staje na głowie żeby tylko nie wydać stosownego zezwolenia petentowi? Muszę Was poinformować, że moje doświadczenie zawodowe już pokazało, iż ten nieco groteskowy i przerysowany obraz załatwiania spraw urzędowych, nie jest aż tak odległy od prawdy jakby się mogło wydawać. No dobrze… może się nie będę rozpędzał, tylko opowiem Wam co nieco o zezwoleniu na nabycie nieru

Czytaj więcej
1 marca 2023
BARDZO STARA SAMOWOLKA Czyli ciąg dalszy porad w sprawie legalizacji samowolnie wzniesionych obiektów budowlanych.

W zasadzie, to muszę się Wam do czegoś przyznać. Temat, jaki poruszyłam w ubiegłym tygodniu został „wywołany do tablicy” w związku z poradą, jakiej udzielałam Klientowi naszej kancelarii, a dotyczącej legalizacji samowoli budowlanej właśnie, aczkolwiek samowoli bardzo leciwej, bo sięgającej lat 80-tych ubiegłego wieku. Niestety, moje wrodzone wodolejstwo i skłonność do gawędzenia dały znać i tak się rozpisałam o samowoli budowlanej jako takiej, że formuła niniejszego bloga nie pozwoliła na prze

Czytaj więcej
22 lutego 2023
Wybudujemy wieżę, wierzę, wierzę, wierzę – czyli o skutkach samowoli budowlanej i czym ona jest, oraz o tym, jak dobry ustawodawca postanowił pomóc niefrasobliwym budowniczym.

Po moim zeszłotygodniowym wpisie (naprawdę przypadkiem trafił się tuż przed Walentynkami!) dzisiaj trochę na poważnie (aczkolwiek znacie ten kawał: Co robisz w Walentynki? Jak to co, walę tynki! A zamierzam troszeczkę do tynków nawiązać). Zacznijmy od tego, że dla wybudowania wymarzonego domu potrzebne są nie tylko ziemia i kasa ale także cała masa dokumentów, a między innymi konieczność podjęcia czynności prawnych, które zapewnią to, że nasz wymarzony dom/pałac/czy inna budowla będą zgodne z p

Czytaj więcej