Ile czasu potrzebuję żeby zarejestrować spółkę z o.o. ?

DOMINIK LIZAK

Współzałożyciel Kancelarii,

Prawnik - doświadczenie zawodowe od 2009 roku.

W sferze zainteresowań i specjalizacji leży szeroko pojęte prawo gospodarcze i handlowe, w tym procesy tworzenia spółek, przejęć, przekształceń, doradztwa w inwestycjach kapitałowych.

W Kancelarii prowadzi bieżącą obsługę firm w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego.

Tel: 14 639 08 40

Ile czasu potrzebuję żeby zarejestrować spółkę z o.o. ?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, bądź wspólnicy spółek cywilnych, chcąc zdążyć przed wejściem w życie zmienionych za sprawą Polskiego Ładu przepisów podatkowych, często zadają mi pytanie: „ile ja właściwie czasu potrzebuję na założenie spółki z o.o.?”

Są więc dwie drogi: pierwsza z nich wiedzie szybką ścieżką do rejestracji i otrzymania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), druga zaś jest nieco dłuższa, ale za to zapewnia możliwość właściwego ukształtowania postanowień umowy spółki – co z kolei w przypadku spółek inwestycyjnych lub deweloperskich – które często działają z kapitałem obcych sobie wspólników, potrzebują szczególnego wsparcia przy właściwym skonstruowaniu przepisów.

Na wstępie więc zadaję wspólnikom pytanie, czy ma być szybko i prosto, czy dłużej a bezpieczniej?

Tym którzy wybierają szybką ścieżkę, rejestruję spółkę z o.o. za pośrednictwem portalu S24 udostępnionego na Portalu Rejestrów Sądowych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Umowa spółki udostępniona w tym portalu nie jest skomplikowana i w zasadzie ogranicza się do wyboru jej treści z pośród kilku wariantów opisanych paragrafów umowy. Proces rejestracji takiej spółki przez Sąd od momentu złożenia wniosku o rejestrację, trwa zazwyczaj około 2-3 dni roboczych, po których otrzymujemy wpis do KRS i niemalże automatycznie nadany przez właściwe urzędy NIP i REGON. Spółka jest gotowa do działania.

Tym zaś, którzy wybierają bezpieczną dla siebie umowę spółki, tworzę dedykowaną treść umowy w zależności od potrzeb, a następnie spotykamy się u Notariusza aby podpisać umowę spółki z o.o. w formie aktu notarialnego i składam do Sądu wniosek o rejestrację. Średni czasokres rozpoznania wniosku przez Sąd, wynosi w tym przypadku około 30 dni. Po tym czasie otrzymujemy wpis do KRS zarejestrowanej spółki. Od dnia podpisania aktu notarialnego do dnia wpisu w KRS spółka z o.o. może rozpocząć działania jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. W dniu podpisania aktu notarialnego występuje się o nadania NIP i REGON i spółka w organizacji może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Jedyną różnicą pomiędzy działaniem spółki z o. o. w organizacji a spółki z o.o. zarejestrowanej już w KRS, jest odpowiedzialność za zobowiązania spółki, osób działających w jej imieniu w okresie działania spółki z o.o. w organizacji.

Tak więc możesz dokonać wyboru, czy chcesz otrzymać szybko wpis w KRS, czy też działać jako spółka w organizacji na mocy bezpiecznej i sformułowanej pod Twoje potrzeby umowy spółki.

Jeśli zainteresował Cię temat – zapraszam do kontaktu.