Newsletter - najnowsze zmiany w prawie

NEWSLETTER 3/2021

1) Tarcza Finansowa PFR 1.0 - umorzenie
Od dnia 29 kwietnia 2021 roku rozpocznie się proces umarzania subwencji uzyskanych w ramach Tarczy Finansowego PFR 1.0. Firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0 będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100% umorzenia subwencji.

2) Rozliczenie PIT za 2020 rok
Do dnia 30 kwietnia 2021 roku należy rozliczyć PIT za 2020 rok. - PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

3) Opodatkowanie CITem spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych.
Od dnia 1 maja 2021 roku spółki komandytowe, które podjęły decyzję o objęciu zmianami podatkowymi nie od 1 stycznia 2021 roku lecz od 1 maja 2021 roku, staną się podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Przypominamy, że do tej pory w spółkach komandytowych oraz w spółkach jawnych opodatkowany był wyłącznie dochód wspólników uzyskiwany z działalności spółki (PIT). Po nowelizacji, spółki komandytowe oraz niektóre
spółki jawne staną się również podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), na takich samych zasadach jak spółki kapitałowe czy spółka komandytowo-akcyjna, to jest według stawki 19% lub 9%. Powyższa zmiana oznacza w praktyce, że spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostaną podwójnie opodatkowane. Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

4) „Lokal za grunt”.
Przypominamy, że od dnia 1 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. lokal za grunt. Jej przepisy zakładają w uproszczeniu, że gmina za oddanie gruntu pod budowę mieszkań ma otrzymać w zamian od inwestora część lokali. Nowe przepisy zakładają, że inwestor będzie mógł wybudować nowy budynek mieszkalny na działce pozyskanej od gminy lub wyremontować budynek już istniejący. W kontekście rozliczeń między gminami a inwestorami ustawa przewiduje, że inwestor za otrzymanie gruntu pod budowę mieszkań od samorządu ma się z nim rozliczać mieszkaniami bez naliczania swojej marży.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości Dz.U.2021.223 z dnia 2021.02.02
 

Zapraszamy do kontaktu, 

Zespół KDP