https://www.traditionrolex.com/31
Newsletter - najnowsze zmiany w prawie - WITECKA, KRAWCZYK & WSPÓLNICY - Kancelaria Adwokacka : Adwokat radca prawny Tarnów

Newsletter - najnowsze zmiany w prawie

NEWSLETTER 2/2021

1) „Lokal za grunt”.
Od dnia 1 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. lokal za grunt. Jej przepisy zakładają w uproszczeniu, że gmina za oddanie gruntu pod budowę mieszkań ma otrzymać w zamian od inwestora część lokali. Nowe przepisy zakładają, że inwestor będzie mógł wybudować nowy budynek mieszkalny na działce pozyskanej od gminy lub wyremontować budynek już istniejący. W kontekście rozliczeń między gminami a inwestorami ustawa przewiduje, że inwestor za otrzymanie gruntu pod budowę mieszkań od samorządu ma się z nim rozliczać mieszkaniami bez naliczania swojej marży.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości Dz.U.2021.223 z dnia 2021.02.02

2) Nowa spółka – Prosta Spółka Akcyjna – wejdzie w życie z opóźnieniem.
Od dnia 1 marca 2021 roku miały zacząć obowiązywać przepisy wprowadzające do obrotu nową spółkę – Prostą Spółkę Akcyjną. Rzeczona spółka ma łączyć najlepsze cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. W związku z pandemią SARS-CoV-2
wejście w życie nowej spółki zostało odroczone do 1 lipca 2021 roku.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2021.187 z dnia 2021.01.28

3) Elektroniczne postępowanie rejestrowe wejdzie w życie z opóźnieniem.
Od dnia 1 marca 2021 roku miały zacząć obowiązywać przepisy wprowadzające elektronicznego postępowania rejestrowego. Wnioski dotyczące podmiotu wpisanego do rejestru KRS będą składane wyłącznie elektronicznie, a nie na papierowych formularzach. W związku z pandemią SARS-CoV-2 wejście w życie elektronicznego postępowania rejestrowego odroczono do 1 lipca 2021 roku.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2021.187 z dnia 2021.01.28

4) Termin przekazania PIT 11.
Do dnia 1 marca 2021 roku należy przekazać PIT-11 zatrudnionym. Informację PIT-11 pracodawca czy inne osoby zatrudniające powinny zasadniczo dostarczyć podatnikowi (np. pracownikowi, zleceniobiorcy) najpóźniej do 28 lutego następnego roku za jaki PIT-11 jest wystawiany. W tym roku termin ten ulega jednak przesunięciu na najbliższy dzień roboczy tj. na 1 marca 2021 r. ze względu na to, że 28 lutego 2021 r. przypada w niedzielę.
 

Zapraszamy do kontaktu, 

Zespół KDP