RODO w czasach Pandemii Covid-19 - Artykuł KDP Kancelarii

Nie będzie odkrywczym twierdzenie, iż panująca pandemia COVID-19 odcisnęła – oraz w dalszym ciągu odciska - niebagatelne piętno na funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa i to nie tylko na poziomie szeroko pojętej gospodarki globalnej, ale również rodzimych firm o zasięgu ogólnokrajowym czy też lokalnym. Czas doniosłych medialnie lock-downów niejednokrotnie zmusza przedsiębiorców do refleksji nie tylko nad tym, jakie kierunki winien obrać Ich firmowy statek aby bezpiecznie wpłynął do kolejnego portu o nazwie „Rozwój”, lecz przede wszystkim by na skutek powszechnie odczuwalnej dekoniunktury nie ugrzązł na mieliźnie rynkowej recesji. Okres oczekiwania na pojawienie się pierwszych znaków zapowiadających gospodarczą hossę w wielu branżach nie musi być jednak czasem straconym. Stanowi on bowiem doskonałą okazję do przeanalizowania dotychczasowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, weryfikacji spełnienia obowiązków prawnych oraz na skutek wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, podjęcia stosownych działań  mających na celu minimalizację ryzyka negatywnych skutków potencjalneych kontroli właściwych organów państwa.

Jednym z zagadnień, któremu niewątpliwie warto poświecić dłuższą chwilę jest ochrona danych osobowych w firmie. Temat swego czasu przez wielu bagatelizowany, wręcz pomijany, stanowiący temat raczej żartobliwych uwag aniżeli dogłębnej analizy, na skutek pojawiających się wzmożonych kontroli organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) stał się przyczynkiem do złożonych analiz procesu przetwarzania danych osobowych, połączonych z niejednokrotnie wieloetapowymi projektami wdrożeniowymi postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

Miło Nam poinformować, ż KDP Kancelaria Adwokacka Witecka & Wspólnicy sp. k. z sukcesem przeprowadziła swoich klientów przez zawiłe meandry procesu weryfikacji dotychczas posiadanych rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych w firmie i oceny ich zgodności z prawem jak i dokonała wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w Ich przedsiębiorstwach. Projekty te okazały się niezwykłe, nie tylko z uwagi na ich przedmiot (uregulowania prawa medycznego), ale również cechy podmiotowe (wielkość przedsiębiorstwa). 

W pierwszym przypadku Kancelaria musiała wykazać się doskonałą znajomością nie tylko podstawowych aktów prawnych regulujących proces przetwarzania danych osobowych, ale również szereg uregulowań szczególnych takich jak rozporządzenia, wytyczne czy zalecenia o charakterze interdyscyplinarnym. Nie sposób nie wspomnieć, iż klient kancelarii prowadzący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przetwarza dane o charakterze szczególnym (tzw. dane wrażliwe), co implikowało szczególnie skrupulatne oraz dokładne zrealizowanie projektu wdrożeniowego, mającego za cel ochronę danych osobowych pacjentów.

Drugi projekt implementacji przepisów RODO Kancelaria realizowała na zlecenie przedsiębiorstwa będącego ogólnopolskim, wiodącym producentem ogrodzeń betonowych oraz elementów małej architektury ogrodowej. Ze względu na bardzo złożoną strukturę organizacyjną prowadzonej działalności gospodarczej, oraz jej wielkość (status średniego przedsiębiorcy) proces wdrożenia musiał odbywać się z wielką starannością, metodycznie oraz kompleksowo. W ramach zlecenia Kancelaria sporządziła niezbędną dokumentację obejmującą politykę bezpieczeństwa, klauzule informacyjne, stosowne wpisy do akt pracowniczych czy też umowy powierzenia danych osobowych; jak również tę bardziej szczegółową taką jak regulamin monitoringu wizyjnego, czy politykę prywatności na stronę internetową wraz z niezbędnymi klauzulami dotyczącymi prowadzonego Newslettera.

               Wyżej wskazane projekty okazały się nie tylko dużym wyzwaniem, ale sprawiły również niebywałą satysfakcję całej załodze Kancelarii, spotęgowaną przez zadowolenie Naszych Klientów. 

Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki Wdrożenie RODO.