POWSTAJE POLSKO - FRANCUSKA SPÓŁKA BRANŻY MEBLARSKIEJ

Prawnicy naszej Kancelarii zakończyli proces negocjacji postanowień umowy Spółki kapitałowej, która podbijać będzie polskimi wyrobami meblarskimi - rynek Francuski. W konsekwencji powyższej współpracy, zawarta została umowa Spółki na dogodnych dla Stron warunkach. Wspólnikom i Spółce Gratulujemy pomysłu i życzymy powodzenia w tworzeniu i udoskonalaniu tego Wielkiego Przedsięwzięcia !!!