https://www.traditionrolex.com/31
Newsletter 2/2022 najnowsze zmiany w prawie - WITECKA, KRAWCZYK & WSPÓLNICY - Kancelaria Adwokacka : Adwokat radca prawny Tarnów

Newsletter 2/2022 najnowsze zmiany w prawie

  1. Częściowe zniesienie obostrzeń COVIDowych.

Od dnia 1 marca 2022 roku zostały częściowo zniesione obostrzenia COVIDowe, zwłaszcza związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiany polegają przede wszystkim na: a) zniesieniu limitów osób w sklepach, galeriach handlowych, hotelach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez; b) zostaną otwarte dyskoteki, kluby i inne miejsca udostępnione do tańczenia; c) zakończeniu pracy zdalnej dla urzędników.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

  1. Legalność zatrudnienia uchodźcy z Ukrainy.

Od dnia wejścia w życie specustawy (w czwartek 10.03.2022 roku projekt ma trafić do Sejmu) zostanie zdecydowanie ułatwiona legalne zatrudnianie uchodźców z Ukrainy. Pracodawca – czyli podmiot powierzający pracę – chcąc zatrudnić taką osobę, będzie musiał wyłącznie powiadomić w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu  na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy  temu obywatelowi.


Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa