Polski Ład. Jak poradzić sobie z nową składką zdrowotną?

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych założeń Polskiego Ładu jest zmiana w zakresie składki zdrowotnej.

Obecne składka zdrowotna wynosi 9% podstawy jej wymiaru, przy czym 7,75% można odliczyć od podatku dochodowego. Składka jest zryczałtowana i przedsiębiorcy, niezależnie od dochodów, opłacają ją w wysokości 382 zł.

Projektowana zmiana zakłada, że składka zdrowotna będzie wynosić 9% lub 4,9% podstawy wymiaru, z tym że:

        1) podstawą jej obliczenia będzie rzeczywisty dochód (koniec ze składką ryczałtową),

        2) składka nie będzie mogła być odliczona od podatku dochodowego.

Powyższa zmiana w praktyce oznacza wprowadzenie nowego obciążenia podatkowego w wysokości 9% lub 4,9 % rzeczywistego dochodu.

Warto pamiętać, że w kontekście podlegania składce zdrowotnej tak samo traktowane są: osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą; co do zasady, wspólnicy spółek osobowych; jednoosobowi wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podkreśla się, że zmiana może być najbardziej dotkliwa dla przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą opodatkowanych liniowo. Obciążenie finansowe rzeczonych przedsiębiorców wzrośnie bowiem o niemal 50%, to jest z 19% do 28% (19% podatku dochodowego PIT plus 9% nieodliczalnej składki zdrowotnej).

Jako, że od przyszłego roku prowadzenie działalności j w formie indywidualnej działalności gospodarczej na podatku liniowym, może być najmniej korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, warto już teraz zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami pozwalającymi na dokonanie odpowiedniej optymalizacji podatkowej.

W zależności od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy należy w szczególności rozważyć dokonanie następujących zmian:

        1) przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;

        2) przejście na opodatkowanie w skali podatkowej (drugi próg podatkowy zostanie podwyższony do kwoty 120.000 zł);

        3) przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub estoński CIT (od przyszłego roku na estoński CIT będą mogły przejść spółki komandytowe i komandytowo- akcyjne)

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat założeń Polskiego Ładu, lub potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego celem odpowiedniego przygotowania przedsiębiorstwa na nadchodzące zmiany prawne, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Chętnie odpowiemy na nurtujące Państwa pytania i udzielimy niezbędnej pomocy prawnej.