Upadłość Konsumencka

Sąd Rejonowy w Krakowie ogłosił upadłość konsumencką małżonków, którzy wciągnięci zostali w spiralę zadłużenia firm i instytucji pożyczkowych. W związku z wysokimi kosztami spłacanych pożyczek, nie byli w stanie obsługiwać ich spłaty i zaciągali kolejne pożyczki, które w dużej mierze pokrywały część rat dotychczasowych pożyczek. W zwiazku z powyższym zadłużenie łączne przekroczyło kwotę pół miliona złotych. 

Dzięku zaangażowaniu mec. Justyny Cybulskiej oraz apl. radc. Piotra Kędzior - Sąd Rejonowy w Krakowie ogłosił upadłość Klienta następnie Klientki, dzięki czemu małżeństwo uzyskało nowy start i możliwość nowego ułożenia finansów swojej rodziny. 

Życzymy powodzenia, 

Zespół KDP.