Aktualności

4 styczeń 2021
Zakończone przekształcenie Spółki cywilnej w Spółkę z o.o.

Zakończył się proces przekształcenia w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wpis Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Czytaj więcej
9 grudzień 2020
RODO w czasach Pandemii Covid-19 - Artykuł KDP Kancelarii

Uregulowanie procesu przetwarzania danych osobowych w firmie.

Czytaj więcej
1 grudzień 2020
Zmiany w opodatkowaniu Spółek Komandytowych - zadzwoń po rozwiązanie dla Twojego biznesu

Czytaj więcej
27 listopad 2020
Tarcza Antykryzysowa Tarcza Branżowa - Szczegółowe opracowanie

Szanowni Państwo, Postanowiliśmy udostępnić i opublikować niniejszy newsletter na naszej stronie internetowej, w celu zaprezentowania praktycznego zastosowania założeń bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy branżowej, w wersji, która została uchwalona przez Sejm dnia 19 listopada 2020 roku. Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat sygnalizowanych form pomocy, lub potrzebujecie Państwo wsparcia w związku z procedurą wdrażania tychże form w Państwa przedsięb

Czytaj więcej
24 listopad 2020
Przekształcenie Spółki cywilnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozpoczęliśmy kolejny proces przekształcenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej
20 listopad 2020
Świadczenie pielęgnacyjne a prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Kolejna regulacja dotyczą zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego nie została do chwil obecnej dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt SK 2/17 (Dz.U.2019.1257), który to wyrok obowiązuje od dnia 9 stycznia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny uznał Art. 17 ust. 5 pkt lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych, za niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co w konsekwencji doprowadziło do

Czytaj więcej
16 lipiec 2020
Przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę z o.o. Spółkę komandytową

Zakończone przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej
23 kwiecień 2020
Świadectwo Ochronne na znak towarowy

Wygrana przed Urzędem Patentowym po sprzeciwie

Czytaj więcej
21 kwiecień 2020
Subwencje PFR / Tarcza Finansowa (Polski Fundusz Rozwoju) - Doradztwo

Pomoc z subwencji dotyczy Mikroprzedsiębiorców, Małych i Średnich przedsiębiorców (MŚP) i Duże firmy !

Czytaj więcej